Nieuws


Op woensdag 1 september 2021 starten onze lessen weer. De eerste les is een open les.


Wat betreft Corona:
Om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, gaan we  uiteraard uit van de maatregelen van de landelijke overheid op het gebied van sport en het beleid van het Willem Lodewijk Gymnasium.
We verwachten van onze docenten en cursisten dat iedereen zich houdt aan de algemene maatregelen.
Dat betekent in ieder geval:

    • Kom niet naar de les als je klachten hebt  die op een corona-infectie kunnen wijzen (en laat je direct testen!).
    • Blijf thuis als je volgens de maatregelen in quarantaine moet blijven.
    • Als het nodig is voor het aanleren van de stijl (bijv. om een bepaalde stand te corrigeren) kunnen we dichterbij elkaar komen, maar na het trainen houden we een afstand van minimaal 1,5 meter aan.
    • De kleedkamer mag weer gebruikt worden, maar let hierbij wel op het houden van afstand.

Elke zondag is er de gelegenheid om gezamenlijk verschillende taijistijlen te oefenen.
Wij zijn dan van 10.30 uur tot 12.00 uur aanwezig in het Stadspark op het voormalig basketbalveldje achter de kinderboerderij.